Life Coaching auttaa saavuttamaan tavoitteen.

Mitä Life Coahing on ?

Life Coaching on lähtenyt urheiluvalmennuksesta USA:sta, jossa sitä on alettu hyödyntää ihmisten henkilökohtaiseen elämään ja sen suosio kasvaa koko ajan.

Life Coachingissa (elämäntaidon valmennuksessa) on aina kysymys oman elämän tietoisesta johtamisesta, muutosprosesseista kohti valmennettavan itsensä määrittelemää menestystä ja hyvää elämää.

Valmennus on toimintamuoto, jonka avulla valmentaja auttaa valmennettavaa pääsemään haluttuun tavoitteeseen erilaisten valmennus työkalujen avulla. Valmennus on nopeasti tuloksia tuottavaa ja eteenpäin vievää yhteistoimintaa.

Valmennus on ratkaisukeskeistä ja erittäin käytännönläheistä. Valmentajan tehtävänä on auttaa valmennettavaa tekemään oivalluksia, kartoittamaan oman lähtötilanteensa, selkiyttämään valmennettavalle toimiva ja innostava tavoite sekä rakentamaan toimintasuunnitelma tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Valmennuksen avulla opit elämään tasapainoisempaa, mielekkäämpää ja omien arvojesi mukaista elämää. Yhteistyö valmentajan kanssa on miellyttävää, kannustavaa sekä ehdottoman luottamuksellista.  Valmennus eli coaching tähtää positiivisten muutosten saavuttamiseen.

Mielestäni itsetuntemustyöskentely on tärkein oppi elämässä, jota juuri valmennuksella voidaan kehittää ja työstää.

Valmennuksesta saatavat hyödyt on sinulle joka haluat…

- lisätä itsetuntemustasi; kuka sinä oikeasti olet ?

- oppia kuuntelemaan sydämesi ääntä ja sisäistä viisauttasi

- oppia johtamaan omia ajatuksia , tunteita ja toimintaasi eli itseäsi

- oppia hyväksymään , arvostamaan ja rakastamaan itseäsi ja muita ihmisiä.

- parantaa parisuhde-, vuorovaikutus- ja   ihmissuhdetaitoja

- lisätä fyysistä-ja psyykkistä hyvinvointiasi, esim: liikunnassa, painonhallinnassa, stressissä

- viihtyä työssäsi

- tarvitsetko tsemppiä koulutus, ura tai työsuunnitelmiisi

- apua hankalien tilanteiden käsittelyyn

Valmennusta voi hyödyntää myös johtamisessa, asiakaspalvelussa ,tiimityöskentelyssä, urheilussa, työhyvinvoinnissa ja yritysmaailmaan liittyvissä asioissa.

Yksilöllinen suunnitelma

Valmennuskertojen määrä sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Yksi valmennuskerta on kestoltaan noin tunnin mittainen. Tapaamiskertojen tiheys sovitaan asiakkaan toiveiden mukaisesti, yleensä tapaamisia on noin kerran viikossa. Valmennusta on saatavissa myös ryhmille valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia tietyistä aihealueista. esim. stressinhallinta.